венгерский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Stimate Domn,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domn/Doamnă,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimați Domni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenția cui este interesat,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnișoară Popescu,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andrei Popescu,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Punctele mele forte sunt...
Erősségeim ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Domeniul meu de bază este...
Szakterületem a ....
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Stăpânesc foarte bine...
Magas szinten beszélek...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Cunosc la nivel mediu...
Középszinten beszélek....
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Am...ani de experienţă în domeniul...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sunt un utilizator experimentat de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Навыки работы с компьютером
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Abilităţi de comunicare excelente.
Kiváló kommunikációs készség
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Gândire deductivă.
Deduktív érvelés
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Gândire logică.
Logikus gondolkodás
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Abilităţi analitice.
Analitikus készségek
Способность детально оценивать вещи
Abilităţi interpersonale bune.
Jó interperszonális készség
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Abilităţi de negociere
Jó tárgyalási készség
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Előadó készség/Prezentációs készség
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Cu stimă,
Tisztelettel,
Официально, имя адресата неизвестно
Cu sinceritate,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Cu respect,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"