чешский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
Moje silné stránky jsou...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Moje oblast odborných znalostí je...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Mám výbornou znalost...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Mám znalost...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Výborné komunikační schopnosti
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
Dedukce
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
Logické myšlení
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
Analytické schopnosti
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
Dobré interpersonální schopnosti
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
Vyjednávací schopnosti
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
Prezentační dovednosti
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Můj životopis naleznete v příloze.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"