турецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
Sayın Yetkili,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
Sayın Yetkili,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Sayın Yetkili,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Sayın Yetkililer,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
Yetkili makama / merciiye,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Sayın Ahmet Bey,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Sayın Dilek Hanım,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Sayın Melek Hanım,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Sayın Demet Hanım,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Sayın Alihan Erturan,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
Güçlü yanlarım ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
... diline son derece hakimimdir.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Mükemmel iletişim becerisi
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
Tümdengelim muhakemesi
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
Mantıklı düşünebilme
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
Analitik düşünce
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
Anlaşma becerisi
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
Sunum becerisi
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
Saygılarımla,
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
Tüm içtenliğimle,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
Saygılarımla,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
Saygılar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"