венгерский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
Erősségeim ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Szakterületem a ....
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Magas szinten beszélek...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Középszinten beszélek....
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kiváló kommunikációs készség
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
Deduktív érvelés
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
Logikus gondolkodás
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
Analitikus készségek
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
Jó interperszonális készség
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
Jó tárgyalási készség
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
Előadó készség/Prezentációs készség
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"