финский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Geachte heer
Hyvä Herra,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ik solliciteer naar de functie van ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mijn sterke punten zijn ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mijn vakgebied is ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ik beschik over goede kennis van ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Навыки работы с компьютером
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Analytisch denkvermogen
Deduktiivinen ajattelu
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisch denkvermogen
Looginen ajattelu
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytische vaardigheden
Analyyttiset taidot
Способность детально оценивать вещи
Goede intermenselijke vaardigheden
Hyvät ihmissuhdetaidot
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Onderhandelingsvaardigheden
Neuvottelukyvyt
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentatievaardigheden
Esiintymistaidot
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Suosituksia voi pyytää...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Met vriendelijke groet,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя адресата неизвестно
Met vriendelijke groet,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hoogachtend,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"