турецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Geachte heer
Sayın Yetkili,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Sayın Yetkili,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Sayın Yetkili,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Sayın Yetkililer,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Yetkili makama / merciiye,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Sayın Ahmet Bey,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Dilek Hanım,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Melek Hanım,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Demet Hanım,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Sayın Alihan Erturan,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ik solliciteer naar de functie van ...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mijn sterke punten zijn ...
Güçlü yanlarım ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mijn vakgebied is ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
... diline son derece hakimimdir.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ik beschik over een goede beheersing van ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ik heb ... jaren ervaring als ...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ik beschik over goede kennis van ...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Навыки работы с компьютером
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Mükemmel iletişim becerisi
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Analytisch denkvermogen
Tümdengelim muhakemesi
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisch denkvermogen
Mantıklı düşünebilme
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytische vaardigheden
Analitik düşünce
Способность детально оценивать вещи
Goede intermenselijke vaardigheden
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Onderhandelingsvaardigheden
Anlaşma becerisi
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentatievaardigheden
Sunum becerisi
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Met vriendelijke groet,
Saygılarımla,
Официально, имя адресата неизвестно
Met vriendelijke groet,
Tüm içtenliğimle,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hoogachtend,
Saygılarımla,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Saygılar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"