румынский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Geachte heer
Stimate Domn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnișoară Popescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Dragă Andrei Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ik solliciteer naar de functie van ...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mijn sterke punten zijn ...
Punctele mele forte sunt...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mijn vakgebied is ...
Domeniul meu de bază este...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Stăpânesc foarte bine...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Cunosc la nivel mediu...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ik beschik over goede kennis van ...
Sunt un utilizator experimentat de...
Навыки работы с компьютером
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Analytisch denkvermogen
Gândire deductivă.
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisch denkvermogen
Gândire logică.
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytische vaardigheden
Abilităţi analitice.
Способность детально оценивать вещи
Goede intermenselijke vaardigheden
Abilităţi interpersonale bune.
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Onderhandelingsvaardigheden
Abilităţi de negociere
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentatievaardigheden
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Met vriendelijke groet,
Cu stimă,
Официально, имя адресата неизвестно
Met vriendelijke groet,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hoogachtend,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"