английский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Geachte heer
Dear Sir,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Навыки работы с компьютером
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Способность детально оценивать вещи
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Официально, имя адресата неизвестно
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"