румынский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Sehr geehrter Herr,
Stimate Domn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Sehr geehrte Frau,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domn/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimați Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Sehr geehrte Damen und Herren,
În atenția cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Domnișoară Popescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Lieber Herr Schmidt,
Dragă Andrei Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Zu meinen Stärken zählen...
Punctele mele forte sunt...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mein Fachgebiet ist...
Domeniul meu de bază este...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Stăpânesc foarte bine...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Cunosc la nivel mediu...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Sunt un utilizator experimentat de...
Навыки работы с компьютером
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilităţi de comunicare excelente.
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
schlussfolgerndes Denken
Gândire deductivă.
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
logisches Denken
Gândire logică.
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
analytische Fähigkeiten
Abilităţi analitice.
Способность детально оценивать вещи
hohe soziale Kompetenz
Abilităţi interpersonale bune.
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Verhandlungsgeschick
Abilităţi de negociere
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Präsentationsfähigkeiten
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Mit freundlichen Grüßen
Cu stimă,
Официально, имя адресата неизвестно
Mit freundlichen Grüßen
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hochachtungsvoll
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Herzliche Grüße
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"