румынский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnișoară Popescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Andrei Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
我想申请...一职
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
目前我在...工作,我的主要职责包括...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

我对此工作很感兴趣,因为...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我想为您工作,因为...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我的强项是...
Punctele mele forte sunt...
Используется при перечислении ваших основных качеств
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
我很适合这个职位,因为...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
我的专长是…
Domeniul meu de bază este...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
即使在压力下我也能保持高标准。
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

我的母语是...,但我也会说...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
我熟练掌握...
Stăpânesc foarte bine...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
我能用...语进行工作交流
Cunosc la nivel mediu...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
我在...领域有...年工作经验
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
我是...的熟练使用者
Sunt un utilizator experimentat de...
Навыки работы с компьютером
我相信我是...和...技能的良好结合
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
出色的沟通技能
Abilităţi de comunicare excelente.
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
演绎推理能力
Gândire deductivă.
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
逻辑性思考
Gândire logică.
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
分析技能
Abilităţi analitice.
Способность детально оценивать вещи
良好的人际交往技能
Abilităţi interpersonale bune.
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
谈判技能
Abilităţi de negociere
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
观点陈述能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
附件中含有我的个人简历。
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
可以从...处获得推荐信
Referinţele pot fi solicitate de la...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
我可以在...的时候接受面试
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
此致
Cu stimă,
Официально, имя адресата неизвестно
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, имя получателя известно
肃然至上
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"