венгерский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
我看到您于...在...上登的招聘信息
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
我想申请...一职
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

我对此工作很感兴趣,因为...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我想为您工作,因为...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我的强项是...
Erősségeim ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
我很适合这个职位,因为...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
我的专长是…
Szakterületem a ....
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
即使在压力下我也能保持高标准。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

我的母语是...,但我也会说...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
我熟练掌握...
Magas szinten beszélek...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
我能用...语进行工作交流
Középszinten beszélek....
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
我在...领域有...年工作经验
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
我是...的熟练使用者
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Навыки работы с компьютером
我相信我是...和...技能的良好结合
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
出色的沟通技能
Kiváló kommunikációs készség
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
演绎推理能力
Deduktív érvelés
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
逻辑性思考
Logikus gondolkodás
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
分析技能
Analitikus készségek
Способность детально оценивать вещи
良好的人际交往技能
Jó interperszonális készség
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
谈判技能
Jó tárgyalási készség
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
观点陈述能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Используется в заключении как намек на возможность интервью
附件中含有我的个人简历。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
可以从...处获得推荐信
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
我可以在...的时候接受面试
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
此致
Tisztelettel,
Официально, имя адресата неизвестно
此致
敬礼
Tisztelettel,
Официально, широко используется, имя получателя известно
肃然至上
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"