румынский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Gentili Signore e Signori,
Stimate Domn/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnișoară Popescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gentilissimo Bianchi,
Dragă Andrei Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
In risposta all'annuncio apparso ne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Attualmente lavoro per... in qualità di...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
I miei punti di forza sono...
Punctele mele forte sunt...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Domeniul meu de bază este...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Stăpânesc foarte bine...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Sto imparando...
Cunosc la nivel mediu...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sono un(') utente esperto/a di...
Sunt un utilizator experimentat de...
Навыки работы с компьютером
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Eccellenti doti comunicative
Abilităţi de comunicare excelente.
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Capacità deduttive e di ragionamento
Gândire deductivă.
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Capacità logiche
Gândire logică.
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Capacità analitiche
Abilităţi analitice.
Способность детально оценивать вещи
Ottime abilità interpersonali
Abilităţi interpersonale bune.
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Capacità di negoziazione
Abilităţi de negociere
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Capacità di presentazione
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
In allegato trova il mio cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sono disponibile per un colloquio...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
In fede,
Cu stimă,
Официально, имя адресата неизвестно
Cordialmente,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, имя получателя известно
I miei più cordiali saluti,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saluti
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"