шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Kære Hr.,
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem dette ankommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jeg ville søge stillingen som...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mine styrker er...
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mit ekspertområde er...
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jeg råder fremragende over...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jeg har en fungerende viden om...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jeg har... års erfaring indenfor...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jeg er en erfaren bruger af...
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Fremragende kommunikations evner
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiv argumentation
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisk tænkning
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytiske evner
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
Gode interpersonel evner
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Forhandlings evner
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Præsentations evner
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencer kan rekvieres fra...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jeg er ledig til et interview den...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Med respekt,
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"