корейский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Kære Hr.,
존경하는 관계자 분께
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
존경하는 관계자 분께
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분께
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분(들)께
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem dette ankommer,
존경하는 관계자 분(들)께
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
존경하는 김희연 님께
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
존경하는 김희연 님께
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
존경하는 김희연 님께
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
친애하는 최현우님께
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jeg ville søge stillingen som...
...에 지원하고 싶습니다.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mine styrker er...
저의 장점은 ... 입니다.
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mit ekspertområde er...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jeg råder fremragende over...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jeg har en fungerende viden om...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jeg har... års erfaring indenfor...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jeg er en erfaren bruger af...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Навыки работы с компьютером
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Fremragende kommunikations evner
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiv argumentation
추론 이해 능력
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisk tænkning
논리적인 사고능력
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytiske evner
분석 능력
Способность детально оценивать вещи
Gode interpersonel evner
좋은 사교성
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Forhandlings evner
협정 능력
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Præsentations evner
프리젠테이션 능력
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencer kan rekvieres fra...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jeg er ledig til et interview den...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Официально, имя адресата неизвестно
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Официально, широко используется, имя получателя известно
Med respekt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
감사합니다. ...씨.
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"