английский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Kære Hr.,
Dear Sir,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mine styrker er...
My strengths are…
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Навыки работы с компьютером
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisk tænkning
Logical thinking
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytiske evner
Analytical skills
Способность детально оценивать вещи
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Forhandlings evner
Negotiation skills
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Præsentations evner
Presentation skills
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Официально, имя адресата неизвестно
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Med respekt,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"