эсперанто | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Навыки работы с компьютером
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
Способность детально оценивать вещи
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Tisztelettel,
Altestime,
Официально, имя адресата неизвестно
Tisztelettel,
Altestime,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Tisztelettel,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"