шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kedves Smith John!
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Erősségeim ...
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Szakterületem a ....
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Magas szinten beszélek...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Középszinten beszélek....
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Kiváló kommunikációs készség
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktív érvelés
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logikus gondolkodás
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitikus készségek
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
Jó interperszonális készség
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Jó tárgyalási készség
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Előadó készség/Prezentációs készség
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Tisztelettel,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
Tisztelettel,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Tisztelettel,
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Üdvözlettel,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"