китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!Uram!
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kedves Smith John!
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Erősségeim ...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Szakterületem a ....
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Magas szinten beszélek...
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Középszinten beszélek....
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Kiváló kommunikációs készség
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktív érvelés
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logikus gondolkodás
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitikus készségek
分析技能
Способность детально оценивать вещи
Jó interperszonális készség
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Jó tárgyalási készség
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Előadó készség/Prezentációs készség
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Számomra egy interjú megfelelne a ...
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Tisztelettel,
此致
Официально, имя адресата неизвестно
Tisztelettel,
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
Tisztelettel,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Üdvözlettel,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"