итальянский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
Gentilissimo,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kedves Smith John!
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Erősségeim ...
I miei punti di forza sono...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Szakterületem a ....
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Magas szinten beszélek...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Középszinten beszélek....
Sto imparando...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Sono un(') utente esperto/a di...
Навыки работы с компьютером
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Kiváló kommunikációs készség
Eccellenti doti comunicative
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktív érvelés
Capacità deduttive e di ragionamento
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logikus gondolkodás
Capacità logiche
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitikus készségek
Capacità analitiche
Способность детально оценивать вещи
Jó interperszonális készség
Ottime abilità interpersonali
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Jó tárgyalási készség
Capacità di negoziazione
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Előadó készség/Prezentációs készség
Capacità di presentazione
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
In allegato trova il mio cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Sono disponibile per un colloquio...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Tisztelettel,
In fede,
Официально, имя адресата неизвестно
Tisztelettel,
Cordialmente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Tisztelettel,
I miei più cordiali saluti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Üdvözlettel,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"