датский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru.,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Til hvem dette ankommer,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kedves Smith John!
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jeg ville søge stillingen som...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Erősségeim ...
Mine styrker er...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Szakterületem a ....
Mit ekspertområde er...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Magas szinten beszélek...
Jeg råder fremragende over...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Középszinten beszélek....
Jeg har en fungerende viden om...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jeg er en erfaren bruger af...
Навыки работы с компьютером
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Kiváló kommunikációs készség
Fremragende kommunikations evner
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktív érvelés
Deduktiv argumentation
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logikus gondolkodás
Logisk tænkning
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitikus készségek
Analytiske evner
Способность детально оценивать вещи
Jó interperszonális készség
Gode interpersonel evner
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Jó tárgyalási készség
Forhandlings evner
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Előadó készség/Prezentációs készség
Præsentations evner
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referencer kan rekvieres fra...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jeg er ledig til et interview den...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Официально, имя адресата неизвестно
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, имя получателя известно
Tisztelettel,
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"