финский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
Hyvä John,
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
Koskien...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
Viitaten...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Менее официально, вежливо
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
Terveisin,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами