румынский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnul/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Vă scriem cu privire la...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
Vă scriu în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Aş dori să ştiu dacă...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
V-am rămâne recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
Ataşamentul este în formatul...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Altestime,
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами