испанский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Distinguido Sr. Presidente:
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Señores:
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
Querido Juan:
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Le escribimos en referencia a...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
Con relación a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
En referencia a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Escribo para pedir información sobre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
Le escribo en nombre de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
¿Sería posible...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
¿Tendría la amabilidad de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
Me complacería mucho si...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Me atrevo a preguntarle si...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
¿Podría recomendarme...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
Se le insta urgentemente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
Estaríamos muy agradecidos si...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
Es nuestra intención...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informarle que...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
El archivo adjunto está en formato...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Le agradecemos de antemano...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
Si requiere más información...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero tener noticias de usted pronto.
Менее официально, вежливо
Altestime,
Se despide cordialmente,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Atentamente,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
Respetuosamente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Saludos,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
Saludos,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами