чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами