финский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Arvoisa Herra Presidentti
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Hyvä Herra,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Hyvä Rouva
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Hyvä Herra / Rouva
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Hyvä John,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
Koskien...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
Viitaten...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Olisikohan mahdollista...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Haluan kysyä voisiko...
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Voisitteko suositella...
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
Pyydämme teitä välittömästi...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Olisimme kiitollisia jos...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
Tavoitteenamme on...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
Liitetiedosto on ... muodossa.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
Kiittäen jo etukäteen...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
Terveisin,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами