корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами