итальянский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Gentilissimo,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Gentile Mario,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
In riferimento a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
Per quanto concerne...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
La contatto per conto di...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Le dispiacerebbe...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
La contatto per sapere se può...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le sarei veramente grata/o se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Potrebbe inviarmi...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Mi trovo a chiederLe di...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Potrebbe raccomadarmi...
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
La invitiamo caldamente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Le saremmo grati se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
È nostra intenzione...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Dopo attenta considerazione...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
L'allegato è in formato... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
RingraziandoLa anticipatamente,
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Spero di sentirLa presto.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
In fede,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Cordiali saluti
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
Saluti
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами