датский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Kære Fru.,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Kære John,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами