венгерский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Tisztelt Elnök Úr!
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Tisztelt Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Tisztelt Smith úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Kedves John!
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
Továbbá ....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
A ... ajánlásával....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
X nevében írok Önnek ....
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Nem bánná, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Lenne olyan szíves, hogy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le lennék kötelezve, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hálás lennék, ha ...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Elküldené nekem...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Tudna ajánlani...
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Elküldené nekem ...
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hálásak lennénk, ha ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Mi a jelenlegi ára a ....
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
Az a szándékunk, hogy ...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
A csatolmány a ...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
Előre is köszönöm...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
Ha több információra van szüksége
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Értékeljük az Ön üzletét.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Várom a válaszát.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
Üdvözlettel,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами