эсперанто | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Estimata John
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Plu al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Altestime,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами