шведский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Bäste herrn,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Bäste John,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Vidare till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами