португальский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Nós escrevemos a respeito de...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
A respeito de..
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Com referência a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Escrevo-lhe em nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Devo perguntar-lhe se...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Qual a lista atual de preços de...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
É a nossa intenção...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informar que...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
O anexo está no formato...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Caso precise de maiores informações...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Nós prezamos o seu negócio.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Espero ter notícias suas em breve.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Cordialmente,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Atenciosamente,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Com elevada estima,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Abraços,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами