корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами