итальянский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Gentilissimo,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Gentile Mario,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
In riferimento a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
È nostra intenzione...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
L'allegato è in formato... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
In fede,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Cordialmente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами