испанский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Distinguido Señor:
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Señores:
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Apreciado Sra. Pérez:
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Querido Juan:
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Le escribimos en referencia a...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Con relación a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
En referencia a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Escribo para pedir información sobre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Le escribo en nombre de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
¿Sería posible...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
¿Tendría la amabilidad de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Me complacería mucho si...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Me atrevo a preguntarle si...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
¿Podría recomendarme...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Se le insta urgentemente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Estaríamos muy agradecidos si...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
Es nuestra intención...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informarle que...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
El archivo adjunto está en formato...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Le agradecemos de antemano...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Si requiere más información...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Espero tener noticias de usted pronto.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Atentamente,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Respetuosamente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Saludos,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами