датский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Kære Hr.,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Kære Fru.,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Kære John,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
I henhold til...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами