шведский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Arvoisa Herra Presidentti
Bäste herr ordförande,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr/fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hyvä John,
Bäste John,
Неофициально, дружеская переписка
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver till dig angående ...
Официально, от лица всей компании
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Официально, от лица всей компании
Koskien...
Vidare till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Официально, если вы пишите за кого-то
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Olisikohan mahdollista...
Vi är tacksamma om du ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Официальная просьба, очень вежливо
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Официальная просьба, очень вежливо
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde du skicka mig ...
Официальная просьба, вежливо
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Официальная просьба, вежливо
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Jag måste fråga dig om ...
Вежливая официальная просьба
Haluan kysyä voisiko...
Skulle du kunna rekommendera ...
Официальная просьба, прямо
Voisitteko suositella...
Skulle du kunna skicka mig ...
Официальная просьба, прямо
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber dig omgående att ...
Официальная просьба, прямолинейно
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Официальная прямая просьба
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Официальный запрос, прямо
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Официальный запрос, прямо
Tavoitteenamme on...
Vi har för avsikt att ...
Официальная констатация намерения, прямо
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Liitetiedosto on ... muodossa.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Официально, вежливо
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
För mer information, se vår hemsida ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Официально, очень вежливо
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Официально, очень вежливо
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Официально, очень вежливо
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Официально, вежливо
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, вежливо
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Официально, вежливо
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Официально, вежливо
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Официально, прямо
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om du behöver mer information ...
Официально, прямо
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Официально, прямо
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Официально, прямолинейно
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Менее официально, вежливо
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя получателя неизвестно
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, получатель известен
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Terveisin,
Hälsningar,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами