китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
...'e istinaden
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...'e atfen
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Saygılarımla,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Saygılarımla,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Saygılar,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами