английский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
İlgili makama,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Arzu Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Fulya Hanım,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Ahmet Türkal,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Sevgili Can,
Dear John,
Неофициально, дружеская переписка
... konuda size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Официально, от лица всей компании
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with ...
Официально, от лица всей компании
...'e istinaden
Further to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...'e atfen
With reference to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Менее официально, от вас самих как представителя компании
... adına size yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Официально, если вы пишите за кого-то
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Would you be so kind as to…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Çok minnettar kalırdım eğer ...
I would be most obliged if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Официальная просьба, очень вежливо
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
I would be grateful if you could...
Официальная просьба, очень вежливо
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Официальная просьба, вежливо
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Официальная просьба, вежливо
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Вежливая официальная просьба
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Could you recommend…
Официальная просьба, прямо
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Официальная просьба, прямо
Acilen ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Официальная просьба, прямолинейно
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Официальная вежливая просьба от лица компании
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Официальная прямая просьба
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Официальный запрос, прямо
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Официальный запрос, прямо
Niyetimiz şu ki ...
It is our intention to…
Официальная констатация намерения, прямо
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Üzgünüz ancak ...
We are sorry to inform you that…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Ekler ... formatındadır.
The attachment is in...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Официально, вежливо
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
For further information please consult our website at…
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Официально, очень вежливо
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Официально, очень вежливо
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Thanking you in advance…
Официально, очень вежливо
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Официально, очень вежливо
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Официально, очень вежливо
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Официально, вежливо
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Официально, вежливо
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Официально, вежливо
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Официально, вежливо
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
I look forward to discussing this with you.
Официально, прямо
Daha bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Официально, прямо
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
We appreciate your business.
Официально, прямо
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Официально, прямолинейно
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
I look forward to hearing from you soon.
Менее официально, вежливо
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Официально, имя получателя неизвестно
Saygılarımızla,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, получатель известен
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
En iyi / kibar dileklerimle,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Saygılar,
Regards,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами