японский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
拝啓
・・・・様
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
拝啓
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
拝啓 
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
拝啓
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
拝啓 
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
関係者各位
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
佐藤太郎様
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
佐藤太郎様
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
・・・・についてお知らせいたします。
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
・・・にさらに付け加えますと、
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
・・・についてお伺いします。
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
・・・に代わって連絡しております。
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
・・・・していただけないでしょうか。
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
・・・・していただければ幸いです。
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・を送っていただけますか。
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
・・・・は可能でしょうか?
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
・・・・を紹介してください。
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・をお送りください。
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
至急・・・・してください。
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
・・・・することを目的としております。
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
大変申し訳ございませんが・・・・
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
お力添えいただきありがとうございます。
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
誠にありがとうございました。
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
お返事を楽しみに待っています。
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
敬具
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
敬具
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
敬白
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
敬具
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
よろしくお願い致します。
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами