чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами