французский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Monsieur le Président,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
Monsieur,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
Madame,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Madame, Monsieur,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Aux principaux concernés,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Madame Dupont,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nous vous écrivons concernant...
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
Suite à...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
En référence à...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Je vous écris de la part de...
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
Auriez-vous l'amabilité de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Je vous saurai gré de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Je vous saurai gré de...
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Pourriez-vous me faire parvenir...
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
Je me permets de vous demander si...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
Pourriez-vous recommander...
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Nous vous prions de...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nous vous serions reconnaissants si...
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Quelle est votre liste des prix pour...
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Notre intention est de...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Nous regrettons de vous informer que...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Le fichier joint est au format...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
En vous remerciant par avance...
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Merci pour votre aide.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Merci de votre confiance.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Dans l'attente de votre réponse.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
Cordialement,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами