китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
此致
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами