итальянский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
Gentilissimo,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
Gentile Mario,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
In riferimento a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
Per quanto concerne...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
La contatto per conto di...
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Le dispiacerebbe...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
La contatto per sapere se può...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Le sarei veramente grata/o se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi...
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi trovo a chiederLe di...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
Potrebbe raccomadarmi...
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
La invitiamo caldamente a...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Le saremmo grati se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
È nostra intenzione...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dopo attenta considerazione...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
L'allegato è in formato... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
RingraziandoLa anticipatamente,
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Spero di sentirLa presto.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
In fede,
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
Cordiali saluti
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Cordialmente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
Saluti
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами