вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами