китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
În legătură cu...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Referitor la...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Cu stimă,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Cu respect,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Cu bine,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами