английский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domnul/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenţia cui este interesat,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnişoară Ionescu,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andreea Popescu,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dragă Mihai,
Dear John,
Неофициально, дружеская переписка
Vă scriem cu privire la...
We are writing to you regarding…
Официально, от лица всей компании
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with ...
Официально, от лица всей компании
În legătură cu...
Further to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Referitor la...
With reference to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
I am writing to enquire about…
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Vă scriu în numele...
I am writing to you on behalf of...
Официально, если вы пишите за кого-то
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Your company was highly recommended by…
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

V-ar deranja dacă...
Would you mind if…
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Aţi fi atât de amabil încât să...
Would you be so kind as to…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
V-aş fi profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Официальная просьба, очень вежливо
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be grateful if you could...
Официальная просьба, очень вежливо
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Would you please send me…
Официальная просьба, вежливо
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
We are interested in obtaining/receiving…
Официальная просьба, вежливо
Aş dori să ştiu dacă...
I must ask you whether...
Вежливая официальная просьба
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Официальная просьба, прямо
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Would you please send me…
Официальная просьба, прямо
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Официальная просьба, прямолинейно
V-am rămâne recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Официальная вежливая просьба от лица компании
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Официальная прямая просьба
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Официальный запрос, прямо
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Официальный запрос, прямо
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Официальная констатация намерения, прямо
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
We are sorry to inform you that…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Ataşamentul este în formatul...
The attachment is in...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Официально, вежливо
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
For further information please consult our website at…
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Официально, очень вежливо
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Официально, очень вежливо
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Официально, очень вежливо
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Официально, очень вежливо
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Официально, очень вежливо
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Официально, вежливо
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Официально, вежливо
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Официально, вежливо
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Официально, вежливо
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Официально, прямо
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Официально, прямо
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Официально, прямо
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Официально, прямолинейно
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Менее официально, вежливо
Cu stimă,
Yours faithfully,
Официально, имя получателя неизвестно
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, получатель известен
Cu respect,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Cu bine,
Regards,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами