чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Drogi/Szanowny Pani,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne przesłanie mi...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Załącznik jest w formacie...
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
Czekam na Pana odpowiedź.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами