нидерландский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
Geachte heer President
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
Geachte heer
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Drogi/Szanowny Pani,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
Beste Jan
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
Wij schrijven u in verband met ...
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
Met betrekking tot ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
Ten aanzien van ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ik schrijf u uit naam van ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Zou u het erg vinden om ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
Ik zou u willen vragen, of ...
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
Kunt u ... aanbevelen ...
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne przesłanie mi...
U wordt dringend verzocht ...
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Het is ons oogmerk om ...
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Załącznik jest w formacie...
De bijlage is in ... formaat.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Официально, вежливо
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
Bij voorbaat dank.
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Официально, вежливо
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
Wij waarderen u als klant.
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Официально, прямолинейно
Czekam na Pana odpowiedź.
Ik hoor graag van u.
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
Groeten,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами