корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами